Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jakučionis Stasys, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 33 ap.-34

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jakučionis Stasys, s. Prano
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1952-03-05
Archyvinis bylos nr.: 297
Registracinis bylos nr.: 10508
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 44
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Janusevičius“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Prienų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Janusevičius“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 297
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Janusevičius“ duomenimis buvo pravedamos čekistinės – karinės operacijos skirtos likviduoti banditus, taip pat buvo pradedamos operatyuvinės įskaitos bylos. Operacijos metu neįvykdė užduoties, to pasėkoje buvo iššifruota spec. grupė.