Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Muralis Antanas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 4 ap-5

Vardas, pavardė, tėvavardis: Muralis Antanas, s. Antano
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1949-02-12
Archyvinis bylos nr.: 31
Registracinis bylos nr.: 22001
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 69
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aidas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB 2N valdybos 2 sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aidas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1949 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nužudytas banditų
Archyvinis bylos nr.: 31
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevędes
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Aktyviai dalyvavo likviduojant buržuazinį nacionalistinį pogrindį. Nužudytas banditų.

Papildoma informacija:

Antanas Muralis 1945 m. pasitraukė iš legalaus gyvenimo ir įstojo į partizanų gretas, buvo „Povilo Lukšio“ ir „Žaibo“ apygardų ryšininku slapyvardžiu Vingis. Jis 1946-12-25 buvo suimtas ir po tardymo užverbuotas agentu „Aidas“. Dalyvavo suimant partizaną, Povilo Lukšio rinktinės vadą Ragauską – Ragelį.
Kartu su agentais-smogikais M. Noviku "Tauras" ir J. Stoniu "Šernas" buvo partizanų suimti ir 1948-02-11 įvykdant karo lauko teismo nuosprendį sušaudyti

Šaltiniai:

Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, sud. A. Malinauskaitė, Vilnius: LGGRTC, 1999, p. 32;
Laisvės kovų archyvas Nr. 28, Kaunas, 2000, p. 66