Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Briedis Jokūbas, s. Jokūbo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 4 ap-5

Vardas, pavardė, tėvavardis: Briedis Jokūbas, s. Jokūbo
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1949-02-20
Archyvinis bylos nr.: 32
Registracinis bylos nr.: 40470
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bijūnas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Biržų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bijūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1949 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nužudytas banditų
Archyvinis bylos nr.: 32
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevędes
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Aktyviai dirbo likviduojant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio narius

Papildoma informacija:

1949-01-06 agentą nužudė partizano Krivicko būrys. Nužudytasis buvo ginkluotas, turėjo „Nagan“ revolverį, kurį kaip pats sakė gavo iš Biržų MGB.

Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 402, l. 176-178;
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 403, l. 75-76