Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Rimkus Antanas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 4 ap-5

Vardas, pavardė, tėvavardis: Rimkus Antanas, s. Kazio
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1949-03-11
Registracinis bylos nr.: 22029
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 62
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Barkauskas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Verbuojamas informatorius „Barkauskas“ saugumui nebuvo atviras, tik spaudžiamas prisipažino, kad brolis suimtas, o kitas brolis partizanauja. Sakė, kad su jais ryšių nepalaiko. Nuslėpė, kad dalyvavo LLA veikloje. Agento charakteristikoje parašyta: „Po verbavimo „Barkauskas“ į susitikimus ateina, bet vertingos informacijos nesuteikia. Aiškina, kad yra užsiėmęs tarnyboje, turi siaurą ryšių ratą ir t.t. „Barkauskas“ pasitikėjimo nekelia, dėl padarytų nusikaltimų jį reiktų suimti.“

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16167, l. 118-1, 118-2, 118-3, 118-5;