Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Krivickas Vladas, s. Felikso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 4 ap-5

Vardas, pavardė, tėvavardis: Krivickas Vladas, s. Felikso
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1949-04-01
Archyvinis bylos nr.: 36
Registracinis bylos nr.: 24323
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 27
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Ponas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Panevėžio aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ponas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1949 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 36
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Po legalizavimosi buvo užverbuotas, bet MGB užduočių nevykdė. 1948-08-25 „Ponas“ buvo suporuotas su Drąsučio būrio kovotoju, taip pat agentu, kuris žinojo partizanų dislokacijos vietą. Jų sutikimu abu pasiųsti į partizanų būvimo rajoną kaip agentai – smogikai. „Ponas“ susitikęs su partizanais perėjo į jų pusę, papasakojo, kad dirba MGB ir kokią užduotį gavo. Tada partizanams atidavė saugumo išduotą automatą, pistoletą ir granatą. Po paros grįžo į Panevėžį. Saugumiečiams pasakė, kad jį pagavo partizanai ir nuginklavo, bet jam pavyko pabėgti.
Charakteristikoje parašyta, kad užverbuotas 1947 m. kovą. Po verbavimo dalyvavo mašinų – traktorių stoties apiplėšime, apie tai saugumui pranešė per vėlai ir vengdamas suėmimo išdavė du partizanus, kurie buvo suimti. „Ponui“ duota užduotis pereitį į pogrindį, neva bijant suėmimo, bet jis su užduotimi nesusitvarkė. „Ponas“ nuslėpė informaciją apie rezervinį būrį, kuriam sutiko vadovauti, nuslėpė ryšius su daugybe partizanų.
Šią informaciją patvirtina ir operatyvinėse bylose esantys duomenys, kad „Ponas“ saugumui vertingos informacijos nesuteikė, tačiau vengiant suėmimo, jis perdavė informaciją apie Jono Kasperavičiaus anti-sovietines kalbas. „Ponas“ buvo vienintelis agentas – smogikas Panevėžio aps. Tuo metu apskrityje dar nebuvo sukurtas agentų – smogikų tinklas.

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42698/3, l. 2-3, 33;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1368, l. 99;