Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sidzikauskas Vaclovas, s. Bernardo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 1 ap.-2

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sidzikauskas Vaclovas, s. Bernardo
Gimimo metai: 1893 m.
Registracijos data: 1941-04-04
Archyvinis bylos nr.: 2
Registracinis bylos nr.: 3608
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Intiligent“
Bylos sudarymo metai: 1940 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: NKGB Kauno m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Intelligent“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 m. gruodis
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: pasitraukė į Vokietiją
Archyvinis bylos nr.: 2
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1893 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: juristas, diplomatas
Kalbų mokėjimas: vokiečių, prancūzų, anglų, lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Intelligent“ buvęs buržuazinės Lietuvos užsienio reikalų ministerijos valdininkas. Nuo 1922 m. iki 1931 m. dirbo Lietuvos pasiuntiniu Vokietijoje, nuo 1931 m. iki 1934 m. tokiose pat pareigose Anglijoje. Po to grįžo į Lietuvą, kur užėmė vadovaujamas pareigas prekybinėje organizacijoje. 1941 m. vasarį pasitraukė į Vokietiją. Asmens bylos medžiaga yra istoriškai vertinga.

Šaltiniai:

Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos diplomatijos paraštėje, Vilnius: Vaga, 1994, p. 189-196.