Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sipavičiūtė Aldona, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 5 ap-6

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sipavičiūtė Aldona, d. Jono
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1949-04-20
Registracinis bylos nr.: 23600
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 16
Kategorija ir pseudonimas: informatorė „Rita“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Širvintų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Buvo partizanė Velnio išpera. Suimta 1944-12-21, bet 1945 m. vasarį paleista pasižadėjus neišvykti ir davusi sutikimą, kad praneš NKVD viską ką sužinos. Visgi Velnio Išpera suprato priešo klastą ir pranešinėti informacijos net nesiruošė, ėmė slapstytis. Vėliau su ja susisiekė Žalio Velnio ryšininkai. Ji pasitraukė į pogrindį ir įstojo į partizanų gretas. Leido partizanų laikraščius, buvo štabo raštvedė. Verbuodavo moteris į moterų būrį. Nuo 1947 m. gyveno svetima Kunigundos Armonaitės, d. Motiejaus, pavarde. Visgi buvo išaiškinta, suimta ir ištremta į Kazachstaną. LGGRT centro gen. direktoriaus 2007-01-25 įsakymu A. Packevičienei - Sipavičiūtei suteiktas kario savanorio statusas.

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P14740, l. 286, 287, 336, 341, 346;
S. Ambromavičius, K. Kasparas, R. Trimonienė, Didžiosios kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 213-218