Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valantukevičiūtė Stasė, d. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 45 ap.-46

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valantukevičiūtė Stasė, d. Vinco
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 402
Registracinis bylos nr.: 4191
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 46
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Žvaigždė“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Daugų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žvaigždė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 402
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Žvaigždė“ aktyviai dirbo išaiškinant nacionalistinio pogrindžio kovotojus.
Papildoma informacija: Stasės Valantukevičiūtės tėvas, nacių okupacijos metu buvo Onuškio vls. policininkas. Jis iš Lietuvos pasitraukė 1944 metais ir netrukus persikėlė gyventi į Angliją. Susirašinėjo su giminėmis likusiomis Lietuvoje. MGB išnaudojo tai ir užverbavo jo dukrą bei žmoną ir per jas vykdė susirašinėjimą su V. Valantukevičiumi. Galbūt siekė jo repatriacijos. Agentė „Žvaigždė“ vykdė ir kitas MGB užduotis, ieškojo besislapstančios Stasės Voverytės, taip pat pranešinėjo informaciją apie čekistų sekamą Nikodemą Gailių.
Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 877, l. 27
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 878, l. 30-31