Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kaupaitytė Irena, d. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 45 ap.-46

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kaupaitytė Irena, d. Kazio
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 404
Registracinis bylos nr.: 6479
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 49
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Drebulė“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Vilkaviškio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Drebulė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 404
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: buhalterė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Drebulė“ aktyviai dalyvavo išaiškinant nacionalistinio pogrindžio narius.
Papildoma informacija: Agentė „Drebulė“ šnipinėjo Benjaminą Čičkevičių. MGB jį įtarė spausdinant ir platinant antisovietinius atsišaukimus. Čekistai liepė agentei išsiaškinti ar tikrai Čičkevičius namie turi spausdinimo mašinėlę, jei turi iš kur gavo bei iš kur gauna medžiagų.
Šaltiniai: LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4322, l. 37-39