Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valskaitė Julija, d. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 45 ap.-46

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valskaitė Julija, d. Vlado
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 405
Registracinis bylos nr.: 1267
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 24
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Irena“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Veisijų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Irena“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 405
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Irena“ pateiktos informacijos dėka buvo vykdomi suėmimai, likviduojami banditai bei jų rėmėjai.
Papildoma informacija: Agentė „Irena“ teikė čekistams informaciją apie Veisijų r. veikiančius partizanus, jų rėmėjus taip pat apie kunigus (papasakojo apie pokalbius su Kapčiamiesčio kunigu Aleksandru Labanausku) bei kitus antisovietiškai nusiteikusius asmenis.
Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4247, l. 32.
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 4249, l. 31, 44