Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Pikelytė – Budrienė Julija, d. Karolio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 46 ap.-47

Vardas, pavardė, tėvavardis: Pikelytė – Budrienė Julija, d. Karolio
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 408
Registracinis bylos nr.: 8878
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 107
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Ramunė“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Ramunė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 408
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Ramunė“ pateiktų duomenų pagrindu ir jai pačiai dalyvaujant suimtas banditas „Karys“. Jos pateiktų duomenų pagrindu likviduota 6 narių gauja.
Papildoma informacija: J. Pikelytė – Budrienė užverbuota 1951 m. vasario mėn. Slapyvardis „Ramunė“. Verbuojant ji prisipažino, kad nuo 1944 iki 1947 metų palaikė ryšius su Tarzano būriu, o su šio būrio kovotoju Karoliu Meška – Kariu „Ramunė“ bendravo labai artimai. Kai 1947 m. Tarzano būrys buvo sunaikintas, J. Pikelytė – Budrienė kurį laiką slapstėsi, ryšio su partizanu Kariu nepalaikė. Po verbavimo jai duota užduotis susekti K. Mešką – Karį. 1951 m. spalį ir lapkritį ji kelis kartus susitiko su K. Meška, apie tai papasakojo čekistams, kurie sukurpė partizano suėmimo planą. Agentei buvo duotas spec. preparatas nr. 12, kuriuo ji turėjo apsvaiginti partizaną. 1951 m. gruodžio 5 d. naktį agentė kartu su partizanu išgėrė degtinės ir davė šiam saldainį su spec. preparatu, nuo kurio jis greitai užmigo. Agentė apie tai pranešė netoliese esančiai operatyvinei grupei vadovaujamai mjr. Košeliovo. Partizanas buvo suimtas ir nugabentas į Šiaulius. Agentė ir toliau bendradarbiavo su čekistais, išdavė partizanų bunkerių vietas, ko pasėkoje žuvo partizanai.