Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lukenskas Adolfas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 46 ap.-47

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lukenskas Adolfas, s. Stasio
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 411
Registracinis bylos nr.: 860/3555
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 77
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Šaržas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Panevėžio m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Šaržas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 411
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Šaržas“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ir likviduojant nacionalistinio pogrindžio kovotojus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-