Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bacytė Domicelė, d. Marcelės

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 46 ap.-47

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bacytė Domicelė, d. Marcelės
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 414
Registracinis bylos nr.: 1403
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 33
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Tulpė“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Raseinių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tulpė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: iššifruota
Archyvinis bylos nr.: 414
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Tulpė“ duomenų dėka suimta nemažai gaujos ryšininkų ir rėmėjų, likviduotas vienas banditas, rasti du banditų bunkeriai, sukompromituoti du banditai, kuriuos po to jie patys nušovė.
Papildoma informacija: Agentė „Tulpė“ pranešinėjo čekistams apie gyventojų ryšius su partizanais, stebėjo jų sodybas bei namus. Buvo įpareigota atėjus partizanams apie tai pranešti čekistams. Išdavė, kad partizanai turi pas ją užeiti 1953 m. sausio pabaigoje. Čekistai nuo sausio 29 iki vasario 1 d. surengė pasalą agentės namuose. Apie operacijos eigą duomenų nerasta.