Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šavalinskas Antanas, s. Adolfo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 47 ap.-48

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šavalinskas Antanas, s. Adolfo
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 415
Registracinis bylos nr.: 4973
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 94
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Beržas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Beržas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 415
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Beržas“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ir likviduojant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio kovotojus.
Papildoma informacija: Agento „Beržas“ suteiktos informacijos pagrindu čekistai 1950 m. liepos 17 d. surengė operaciją, kurios metu buvo rastas partizanų bunkeris. Užklupti partizanai kovėsi. Kovoje žuvo Bronius Tyla – Vytas bei Bronius Petronis.