Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Grigaliūnas Kazys, s. Kasparo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 47 ap.-48

Vardas, pavardė, tėvavardis: Grigaliūnas Kazys, s. Kasparo
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1954-12-01
Archyvinis bylos nr.: 417
Registracinis bylos nr.: 1072
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 234
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Valys“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Valys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 417
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Valys“ dalyvavo sudėtingose operacijose ir kombinacijose skirtose suimti arba likviduoti banditus.
Papildoma informacija: Kazys Grigaliūnas iki 1944 metų dirbo tėvo ūkyje. Nuo 1944 iki 1946 metų dirbo Šeduvos geležinkelio stotyje remontininku. Nuo 1946 m. pab. gyveno nelegaliai, nes buvo įtariamas nužudęs savo pusbrolį. Tokias žinias apie K. Grigaliūną pateikė jo brolis Petras, kuris buvo suimtas už dalyvavimą antisovietinės organizacijos veikloje. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41519/3, SB, dokumentai voke