Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Švarskis Vaclovas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 5 ap.-6

Vardas, pavardė, tėvavardis: Švarskis Vaclovas, s. Kazio
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1949-06-14
Archyvinis bylos nr.: 41
Registracinis bylos nr.: 34775
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 27
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Vaitiekūnas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Joniškio aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vaitiekūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: -
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: -
Archyvinis bylos nr.: 41
Lytis: -
Gimimo metai: -
Tautybė: -
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: -
Priklausymas partijoms: -
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Vaitiekūnas“ kartu su banditais nužudė sovietinį aktyvistą

Papildoma informacija:

Vaclovas Švarskis metus kalėjo už nelegalų ginklo laikymą.  Paleistas  susisiekė su partizanais, tapo jų ryšininku, maisto ir vaistų tiekėju. MGB, žinodami apie jo ryšius su pogrindžiu, bandė V. Švarskį verbuoti. Šiuo klausimu jis tarėsi su partizanais, kurie davė leidimą užsiverbuoti. Toks sprendimas buvo naudingas pačiam V. Švarskiui, kuris išvengė suėmimo, ir partizanams, kurie galėjo dezinformuoti saugumą. Visus pranešimus saugumui V. Švarskis derino su partizanais, sąmoningai vėlavo pranešinėti apie partizanų veiklą: pavyzdžiui, apie tai, kad partizanai atėjo pas jį į ūkį saugumui pranešdavo po 5-6 dienų, kai šie jau pasitraukdavo iš tų vietovių. Saugumo reikalavimu turėjo rinkti informaciją apie V. Guščiaus būrį. 1949 m. V. Švarskis nušovė sovietinį pareigūną, bet  nesugebėjus  to įvykio čekistams  parodyti sau palankiai, buvo suimtas už žmogžudystę ir ryšius su partizanais.  1999 m. V. Švarskiui po mirties suteiktas laisvės kovų dalyvio teisinis statusas.

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44136/3;
LGGRT centro archyvas Ž-131;