Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valentėlis Edvardas, s. Jurgio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 48 ap.-49

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valentėlis Edvardas, s. Jurgio
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 427
Registracinis bylos nr.: 7216
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 67
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žiedelis“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kretingos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žiedelis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 427
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vargonininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Žiedelis“ informacijos dėka likviduota keletas banditų, buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos.
Papildoma informacija: Edvardas Valentėlis buvo 1941 metų birželio sukilimo dalyvis, o nuo 1944 metų išėjo partizanauti. Vėliau iš miško pasitraukė ir užsiregistravo (legalizavosi), visgi ir toliau palaikė ryšius su partizanais, šie juo pasitikėjo. E. Valentėlis, šantažuojant dėl ryšių su partizanais bei dėl veiklos nacių okupacijos metu, 1949 m. lapkritį buvo užverbuotas, jam duota užduotis šnipinėti Petronio būrį ir nustatyti jų slapstymosi vietas. Bendradarbiaudamas su čekistais agentas „Žiedelis“ suteikė informacijos apie Petronio būrio partizanus brolius Kazį ir Vytautą Valentėlius, apie būrio rėmėją Jeronimą Palilionį ir Albiną Vasiliauską. Pasinaudodami tuo, kad minėti asmenys agentu pasitiki, čekistai sukurpė planą infiltruoti agentą į būrį. Po inscenizuotos neva nesėkmingos E. Valentėlio paieškos ir atliktos kratos jo bute, jis pasitraukė į mišką pas partizanus. 1951 m. spalio 12 d. dėl agento „Žiedelis“ ir kito MGB agento išdavystės buvo susekti septyni partizanai, du mūšio metu žuvo, penki buvo suimti. Be to, remiantis agento „Žiedelis“ informacija, 1951 m. sausio 31 d. MGB susekė ir nužudė partizaną Bronių Vaivadą. Čekistai agentą charakterizavo teigiamai, rašė, kad jis dirba noriai, konspiratyviai ir gerai vykdo užduotis.