Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Abromavičienė – Kaniševaitė Emilija, d. Vlado

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 48 ap.-49

Vardas, pavardė, tėvavardis: Abromavičienė – Kaniševaitė Emilija, d. Vlado
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 428
Registracinis bylos nr.: 3504
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 30
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Žvirblis“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Panevėžio m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žvirblis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 428
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: sanitarė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Žvirblis“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio kovotojus.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-