Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žvingelienė Ona, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 48 ap.-49

Vardas, pavardė, tėvavardis: Žvingelienė Ona, d. Jono
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 441
Registracinis bylos nr.: 6672
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 62
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Mėta“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kazlų Rūdos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Mėta“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 441
Lytis: vyras (klaida kortelės įraše)
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Mėta“ teikė informaciją apie vietas kur slapstosi nacionalistinio pogrindžio dalyviai.
Papildoma informacija: Agentė „Mėta“ (kai kuriuose dokumentuose įvardijama kaip informatorė) pranešinėjo čekistams apie partizanų rėmėjus ir jų ryšius su gyventojais. Išdavė besislapstančio Vinco Paplausko galimą buvimo vietą. Vėliau MGB jai davė užduotį išsiaiškinti Tauro apygardos, Dariaus ir Girėno tėvūnijos partizanų Kazio Rusecko - Dolerio bei Jono Stačioko – Kovo ryšius.