Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lunys Bronius, s. Rapolo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lunys Bronius, s. Rapolo
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 442
Registracinis bylos nr.: 4942
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 46
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Sokolov“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ukmergės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Sokolov“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 442
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Sokolov“ pateiktų duomenų pagrindu likviduota ir areštuota keletas banditų ir jų rėmėjų.
Papildoma informacija: Bronius Lunys kartu su savo tėvu Rapolu buvo 1941 m. birželio sukilimo dalyviai. Prasidėjus partizanų kovoms, šeima rėmė partizanus. Bronius Lunys su broliu Petru vengdami šaukimo į RA, išėjo pas partizanus, bet išbuvo tik savaitę ir grįžo namo. 1945 m. rugsėjį legalizavosi. Tikėtina, kad tuo metu Bronius Lunys buvo užverbuotas, tačiau po kurio laiko ryšys su čekistais nutrūko. Greičiausiai dėl to, 1946 m. gruodį buvo nuteistas agento tėvas Rapolas, gavęs 10 metų lageryje. Agentas buvo perverbuotas 1947 m. Turėjo šnipinėti Didžiosios kovos apygardos partizanus veikiančius Ukmergės apylinkėse, tačiau bendradarbiauti vengė ir teikė pasenusią informaciją. Po pokalbio su čekistais ir jų grasinimų teikė vertingesnę informaciją. 1949 m. gegužės 8 d. agento „Sokolov“ suteiktos informacijos pagrindu čekistai surengė operaciją, kurios metu žuvo trys Didžiosios kovos apygardos, 5 bataliono, 4 kuopos partizanai tarp jų ir kuopos vadas Urbanavičius - Gediminas. Po to agentas buvo naudotas Didžiosios kovos apygardos, 5 bataliono vado Broniaus Jakubonio – Stiklo suėmimui. 1949 m. spalio 10 d. agentas „Sokolov“ išdavė čekistams sužeisto B. Jakubonio – Stiklo slapstymosi vietą, operacijos metu B. Jakubonis – Stiklas pasipriešino ir žuvo.