Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Laurinavičius Adolfas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Laurinavičius Adolfas, s. Stasio
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 443
Registracinis bylos nr.: 5079
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 45
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aš“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Klaipėdos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aš“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 443
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Aš‘ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio dalyvius.
Papildoma informacija: Agentas „Aš“ (čekistų dokumentuose kartais kategorizuojamas slaptuoju informatoriumi) užverbuotas 1951 m. lapkričio 13 d. Agentas čekistams išdavinėjo partizanų rėmėjus ir ryšininkus, tarp kurių ir jo sesuo. Papasakojo, kad jo sesuo bei jos kaimynės duoda partizanams maisto, šie jo ateina pasiimti patys. Čekistai patikrino šią informaciją ir ji pasitvirtino. Šalia sodybų surengė pasalą, tačiau ji nepavyko. Čekistai agentą „Aš“ taip pat naudojo agentūrinėje kombinacijoje, kurioje panaudojo ir užverbuotus agento seserį bei jos vyrą.