Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mikėnis (gali būti Mikėnas) Antanas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mikėnis (gali būti Mikėnas) Antanas, s. Juozo
Gimimo metai: 1933 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 444
Registracinis bylos nr.: 7045
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 38
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Audra“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Prienų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Audra“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 444
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1902 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Audra“ išaiškino nemažai banditų ryšininkų ir rėmėjų. Jo informacijos pagrindu nužudytas banditas.
Papildoma informacija: Agentas „Audra“ buvo stribas, tačiau per gimines palaikė ryšius su partizanais. Ruošėsi pasitraukė į mišką pas partizanus. Viską pranešinėjo čekistams. Šie per agentą dezinformavo partizanus apie būsimas stribų operacijas prieš partizanus.