Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Skridaila Algimantas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Skridaila Algimantas, s. Juozo
Gimimo metai: 1933 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 445
Registracinis bylos nr.: 7219
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žilvytis“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB įgaliotinio įstaiga Kretingos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žilvytis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: pašauktas į sovietinę armiją
Archyvinis bylos nr.: 445
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1933 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Žilvytis“ duomenų pagrindu gyvi sugauti du banditai, nužudyta viena banditė, suimta keletas banditų ryšininkų ir rėmėjų. Naudotas kartu su agentu „Žibutis“ (agentų registracijos žurnale nr. 446)
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-