Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stanaitis Klemensas, s. Andriaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stanaitis Klemensas, s. Andriaus
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 449
Registracinis bylos nr.: 7091
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 189
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Panaktinis“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Prienų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Panaktinis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 449
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Panaktinis“ aktyviai dalyvavo likviduojant ginkluotą nacionalistinį pogrindį. Dirbo kartu su agentu „Teisutis“. Spec-agentams „Panaktinis“ ir „Teisutis“ buvo duota užduotis sugauti banditą Šukevičių.
Papildoma informacija: Klemensas Stanaitis, agentas „Panaktinis“ buvo užverbuotas, siekiant suimti jo brolį partizaną Albiną Stanaitį – Briedį, kuris buvo Pietų Lietuvos srities štabo pareigūnas ir srities vado S. Staniškio - Lito patikėtinis. Čekistai „Panaktinį“ šantažavo: išgavo iš jo pasirašytą lapelį, kuriame jis prisipažino išdavęs Marčiūno šeimą už ką gavo 500 rub. Kartu su žmona (agentė „Saulė“ – agentų registracijos žurnale nr. 262) buvo nufotografuotas čekistų draugijoje. Šią „medžiagą“ čekistai tikėjosi panaudoti, jei agentas atsisakys bendradarbiauti. Agentas „Panaktinis“ per savo brolį turėjo įsilieti į partizanų būrį ir suartėti su „Litu“, po to padėti jį suimti. 1953 metų pradžioje „Panaktinis“ išdavė savo brolį A. Stanaitį, kuris čekistų operacijos metu buvo suimtas ir užverbuotas, slapyvardžiu „Teisutis“ (agentų registracijos žurnale nr. 1431). „Teisutis“ išdavė S. Stanaičio – Lito bunkerį. Apsupus bunkerį Litas nusišovė.
Šaltiniai:

Birutė Pečiokaitė – Adomėnienė, Paskutinieji, Kaunas, 2000, p. 60
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2507, l. 222