Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kairys Antanas, s. Adomo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 5 ap-6

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kairys Antanas, s. Adomo
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1949-08-31
Registracinis bylos nr.: 35864
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 28
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Bielinis“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Panevėžio aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

1943 – 1945 m. Antanas Kairys tarnavo Vokietijos armijoje, dalyvavo kovose prieš partizanus Jugoslavijos teritorijoje.Karo pabaigoje atsidūrė Vokietijoje.1947 m. Miunchene buvo užverbuotas JAV žvalgybos. Gavęs užduotį, į Lietuvą grįžo kaip reptriantas. Čia buvo susektas ir užverbuotas MGB, bet nuo užduočių vykdymo pasislėpė. Verbuojamas  nuslėpė ryšius su pogrindžio atstovais. 1948-08-16 suimtas. Nuteistas pagal RSFSR BK 58-1a ir 58-11 str. 25 metams. Paleistas 1956 metais.