Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bručkus Viktor Antonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 1 ap.-2

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bručkus Viktor Antonovič
Gimimo metai: 1897 m.
Registracijos data: 1941-04-04
Archyvinis bylos nr.: 3
Registracinis bylos nr.: 9653
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 115
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pograničnik“
Bylos sudarymo metai: 1936 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: UMGB 2 sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pograničnik“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1936 – 1940 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 3
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1897 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buržuazinės Lietuvos pasienio apsaugos viršininkas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Pograničnik“ dirbo buržuazinės Lietuvos Klaipėdos, o po to Būtingės rajono pasienio apsaugos viršininku. Jis surinko ir perdavė sovietų žvalgybai informaciją apie Vokietijos kariuomenės dislokaciją Rytų Prūsijoje, ir kitą vertingą žvalgybinę informaciją. Prasidėjus karui su agentu ryšys nutrūko.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-