Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Leskauskas Vaclovas, s. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 6 ap-7

Vardas, pavardė, tėvavardis: Leskauskas Vaclovas, s. Vinco
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1949-11-04
Archyvinis bylos nr.: 50
Registracinis bylos nr.: 33197
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 63
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Penkas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Penkas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1949 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimtas
Archyvinis bylos nr.: 50
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: spec. vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: telefonų stoties technikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Vaclovas Leskauskasverbuojamas nuslėpė, kad tarnavo vokiečių savisaugos policijoje ir dalyvavo kovose prieš sovietinius partizanus bei kaimų deginime. Bendradarbiaudamas su saugumo organais  teikė neobjektyvias , saugumui nenaudingas  žinias ,  vengė susitikimų, vykdyti užduotis, slapstėsi. Už dvilypę veiklą 1949-06-10 suimtas, nuteistas 10 metų.