Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valsiūnienė Valerija Juljevna

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 67 ap.- 68

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valsiūnienė Valerija Juljevna
Gimimo metai: 1907 m.
Registracijos data: 1956-01-02
Registracinis bylos nr.: 957
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 154
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Oras“
Bylos sudarymo metai: 1942 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 4 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Valerija Valsiūnienė buvo poetė, rašytoja. 1937 – 1940 m. buvo Tautininkų partijos nare. Nuo 1938 m. buvo šios partijos valdybos narė ir sekretorė. 1941-06-15 buvo suimta ir ištremta į Krasnojarsko kraštą. 1942-07-02 bylos tyrimas buvo nutrauktas ir V. Valsiūnienė buvo paleista. Manytina, kad tuomet užverbuota. Pradėjo mokytojauti mokyklose, vaikų namuose. 1945 m. grįžo į Lietuvą, apsistojo Vilniuje. Padėjo čekistams naikinti tautinį pogrindį, išdavė Lietuvių tautinę tarybą, organizaciją, kurią įkūrė J. Noreika – Generolas Vėtra. Buvo suimtas 41 su šia organizacija susijęs asmuo. 1945 – 1947 m. V. Valsiūnienė buvo Rašytojų sąjungos klubo vedėja. 1948 – 1954 m. Rašytojų sąjungos poezijos konsultantė, vaikų literatūros sekcijos pirmininkė. Mirė 1955 m. Vilniuje.

Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P10656
Valsiūnienė Valerija, Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 12, p. 40
Alfonsas Zubreckas, Norėjęs atkurti nepriklausomą Lietuvą. XXI amžius.
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/11/23/atmi_01.html