Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Paškonis Motiejus, s. Ciprijono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 1 ap.-2

Vardas, pavardė, tėvavardis: Paškonis Motiejus, s. Ciprijono
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1946-02-22
Archyvinis bylos nr.: 6
Registracinis bylos nr.: 1517
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 46
Kategorija ir pseudonimas: informatorius „Grybas“
Bylos sudarymo metai: 1940
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: NKGB Zarasų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Grybas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: vengė bendradarbiauti ir įstojo į nacionalistų būrį
Archyvinis bylos nr.: 6
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: žemdirbys
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Informatorius „Grybas“ užverbuotas 1940-11-18 NKGB Zarasų aps. skyriaus, kad atskleistų ir tirtų antisovietiškai nusiteikusius asmenis. Nacių okupacijos metais „Grybas“ įstojo į baltųjų sukilėlių būrį, dalyvavo suimant ir šaudant žmones, o išlaisvinus Lietuvos SSR nuo vokiškųjų okupantų įstojo į nacionalistų gaują, dėl to „Grybas“ buvo išbrauktas iš agentūrinio tinklo ir 1946 m. vasarį agento asmens byla buvo perduota archyvui.

Papildoma informacija:

Motiejus Paškonis - Algimanto apygardos, Ąžuolo būrio vadas Don Kichotas, aktyviai veikęs Zarasų aps. Dusetų vls. Suimtas 1953-04-09. Nuteistas pagal RSFSR BK 58-1a, 58-8 ir 58-11 str. 25 metams. Paleistas 1968 m.

Šaltiniai:

Antanas Šimėnas, Kovoje dėl Lietuvos laisvės: Panevėžio – Algimanto – Vyčio apygardų partizanai, Kaunas, 1998, p. 237

LYA f. K-1, ap. 58, b. 26415/3.