Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jurevič Stanislav Boleslavovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 1 ap.-2

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jurevič Stanislav Boleslavovič
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1946-05-16
Archyvinis bylos nr.: 7
Registracinis bylos nr.: 8881
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 25
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pistolet“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Vilniaus aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pistolet“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945, 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išvyko gyventi į Lenkiją
Archyvinis bylos nr.: 7
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lenkas
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: žemdirbys
Kalbų mokėjimas: lenkų
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Pistolet“ užverbuotas 1945-10-06 LSSR MGB Vilniaus aps. skyriaus atskleisti ir tirti antisovietinę lenkų nacionalistų gaują, savo buvusius bendražygius. Suteikė vertingos informacijos, už tai ne kartą buvo skatintas. 1946-05-04 išvyko gyventi į Lenkiją.

Papildoma informacija:

Buvo lenkų pogrindinės organizacijos narys slapyvardžiu Sokol. Apklausiamas įvardijo lenkų pogrindinės organizacijos vadus, kai kuriuos jos narius, jų slapstymosi vietas. Po apklausos užverbuotas „Pistolet“ slapyvardžiu, gavo užduotis toliau aiškintis pogrindininkų slaptavietes.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1899, l. 36-37