Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žodynėlis

Agentas smogikas – agentas užverbuotas dalyvauti specialiose partizanų fizinio likvidavimo operacijose
aps. - apskritis
ASSR – Autonominė sovietų socialistinė respublika
Balastas – neaktyvus agentas esantis agentūriniame tinkle
Baltieji sukilėliai – 1941 m. birželio sukilimo dalyviai
Banditizmas – taip sovietmečiu vadintos partizanų kovos / akcijos
Buržuazinė armija – nepriklausomos Lietuvos respublikos kariuomenė
Buržuazinės Lietuvos politinė policija – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Buržuazinė Lietuva – Nepriklausoma Lietuvos Respublika
Buržuazinis nacionalistinis pogrindis – partizanai
Buržuazinių nacionalistų būrys – partizanų būrys
BK – baudžiamasis kodeksas
Čekistai – bendrinis saugumiečių pavadinimas. Terminą vartojo patys saugumiečiai. Dabar jį neretai naudoja istorikai. Kilo nuo pirminio sovietų saugumo organo pavadinimo ČK (rus. Čerezvičainaja komisija).
DK – Didžiosios kovos apygarda
Ginkluotas nacionalistinis būrys – Partizanų būrys
Grupinė agentūrinė byla – Grupei asmenų sudaryta šnipinėjimo byla
Įtakos agentas – agentas, kurio užduotis formuoti tam tikrą visuomenės ar specifinės grupės nuomonę
Kameros agentas – agentas imituodamas sulaikytą asmenį šnipinėjantis kalėjime laikomus tardomuosius
Legalizavęsi buvę nacionalistinių grupuočių dalyviai – užsiregistravę buvę partizanai
Lenkų nacionalistų gauja – Armijos krajovos būrys
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA – Lietuvos laisvės armija
Nacionalistų baudžiamasis būrys – Vokiečių policijos savisaugos batalionai
NKVD – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. Narodnij Komisariat Vnutrenich Del)
NKGB – Valstybės saugumo liaudies komisariatas (rus. Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti)
m. - miestas
MGB – Valstybės saugumo ministerija (rus. Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti)
Operatyvinė kombinacija – operatyvinės veiklos metodas
Plk. – pulkininkas
RA – Raudonoji armija
Rezidentas – agentas palaikęs ryšius su kitais agentais, juos verbavęs
RSFSR – Rusijos socialistinė federacinė sąjunginė respublika
Sovchozas – tarybinis ūkis (rus. Sovetskoje chozejstvo)
Sr. – sritis
UKGB – KGB valdyba
UMGB – MGB valdyba
UPA – Ukrainos sukilėlių armija (ukr. Ukrainska povstanska armija)
Valstybės taryba – Ministrų taryba
Vidaus agentas – agentas infiltruotas į partizanų būrį