Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kazys Petrauskas, Kazio

Kazys Petrauskas, Kazio
Gim. data: 1924 01 08
Gim. vieta: Skuodo r. Pagramontės k.
Mirties data: 1988 10 29
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1947  - specialusis čekistinis parengimas
Laipsniai:
1947 03 07  - jaunesnysis leitenantas
1951 04 06  - leitenantas
1954 01 28  - vyresnysis leitenantas
1957 04 01  - kapitonas
1966 08 22  - majoras
1977 12 14  - papulkininkis
Civilinė veikla:
1944 01 01–1945 03 01 Kretingos aps. Mosėdžio vls. žemės skyriaus sekretorius
1945 03 23–1945 04 22 LSSR NKVD Kretingos aps. milicininkas
1945 04 22–1946 05 09 LSSR NKVD Vilnius 4-o milicijos poskyrio milicininkas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1946 05 09–1947 04 30 MVD mokyklos Vilniuje kursantas
1947 04 30 Baigė spec. mokymo įstaigą MVD mokyklą Vilniuje
1947 04 30–1948 01 27 LSSR MVD Kadrų skyriaus 3-ojo poskyrio operatyvinio įgaliotinio padėjėjas
1948 01 27–1948 09 01 LSSR MVD Kadrų skyriaus 3-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis
1948 09 01–1949 07 01 spec. mokymo įstaigos MVD karininkų mokyklos Vilniuje perkvalifikavimo kursų klausytojas
1949 07 01–1953 01 10 LSSR MVD kalėjimo Nr. 1 Vilniuje viršininko padėjėjo pavaduotojas
1953 01 10–1953 06 01 LSSR MVD kalėjimo Nr. 1 Vilniuje viršininko padėjėjas
1953 06 01–1954 04 07 LSSR MVD Vidaus kalėjimo Vilniuje viršininkas
1954 04 07–1959 09 05 LSSR KGB Vidaus kalėjimo viršininkas
1959 09 05–1987 05 04 LSSR KGB tardymo izoliatoriaus viršininkas
1987 05 04 atleistas dėl amžiaus