Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kontržvalgyba

Vietoj panaikintos LSSR KGB 4-osios valdybos (kontržvalgybinė veikla ir kova su banditizmu) buvo sukurta LSSR KGB 2-oji valdyba, kuri veikė 1960–1991 m. 1-asis ir 2-asis valdybos skyriai buvo suskirstyti į tris poskyrius, o 3-iasis skyrius – į du poskyrius. 1967 m. rudenį po reorganizacijos 2-osios valdybos 2-asis skyrius tapo LSSR KGB 5-uoju skyriumi. Iki 1975 m. pavasario šią valdybą sudarė tik trys skyriai: 1-asis, 3-iasis ir 4-asis skyriai. 1982 m. pabaigoje 3-iojo skyriaus pagrindu įsteigtas atskiras LSSR KGB 6-asis skyrius, kuris 1991 m. pradžioje vėl įėjo į į 2-osios valdybos sudėtį kaip 4-asis jos skyrius (kontržvalgybinė veikla karinės pramonės įmonėse ir svarbiausiose žemės ūkio įmonėse). Respublikoje veikianti agentūra buvo pavaldi 5-ajai tarnybai ir 2-ajai valdybai. MVD struktūros glaudžiai bendradarbiavo su šia valdyba.

 

Valdyba 1960–1967 m.

1-asis skyrius: sekė respublikoje besilankančius užsienio šalių diplomatus, turistus ir Lietuvos gyventojus, įtariamus šnipinėjimu, ieškojo ,,ypatingai pavojingų valstybinių nusikaltėlių“, vykdė kontržvalgybinę veiklą pasienio rajonuose ir karinių objektų teritorijoje.
2-asis skyrius: persekiojo tarpukario Lietuvos politinius lyderius, buvusius ginkluotos rezistencijos dalyvius, visų konfesijų dvasininkus, inteligentiją ir jaunimą; siekė atskleisti ir nutraukti antisovietinių organizacijų ir grupių veiklą, ieškojo antisovietinės literatūros autorių ir platintojų.
3-iasis skyrius: vykdė kontržvalgybinę veiklą geležinkelio ir oro transporte, žvejybos laivyne, svarbiausiuose pramonės objektuose ir mokslinio tyrimo įstaigose, taip pat civilinės gynybos štabuose; užtikrino valstybinių paslapčių apsaugą žinybose, įstaigose ir įmonėse; vykdė kandidatų eiti slaptąsias pareigas ir dirbti su slaptaisiais dokumentais įdarbinimo kontrolę.
4-asis skyrius: panaudojo agentūros tinklą prieš užsienio šalių žvalgybas ir išeivijos organizacijas; rinko duomenis apie užsienio žvalgybas; aiškinosi slaptos informacijos ,,nutekėjimo kanalus“; rūpinosi valstybinių paslapčių apsauga.

 

Valdyba 1967 m. rugsėjo mėn.–1975 m. kovo mėn.

1-asis skyrius: ieškojo šnipinėjimu įtariamų Lietuvos gyventojų, vadinamųjų priešininko žvalgų ir agentų tarp į respubliką atvykstančių užsieniečių ir ,,ypatingai pavojingų valstybinių nusikaltėlių“.
3-iasis skyrius: vykdė kontržvalgybinę veiklą visuose transporto sektoriuose, svarbiausiuose pramonės objektuose ir mokslinio tyrimo įstaigose, civilinės gynybos štabuose; sekė į Lietuvą atvykstančius užsieniečius; kontroliavo valstybinių paslapčių apsaugą ir slaptą raštvedybą ministerijose, žinybose, įmonėse ir įstaigose.
4-asis skyrius: kontroliavo turizmą, sekė užsienio ir sovietinius jūreivius; bandė įsiskverbti į priešininko specialiąsias tarnybas.

 

Valdybos skyrių funkcijos nuo 1975 iki 1982 m.

1-asis skyrius: kovojo su priešininko specialiųjų tarnybų (amerikiečių, Vakarų vokiečių, anglų ir izraeliečių) žvalgyba ir ardomąja veikla; ieškojo priešininko žvalgybų agentų; sekė įtariamus šnipinėjimu respublikos gyventojus.
2-asis skyrius: sekė, tikrino ir stebėjo visas sovietinių turistų grupes, vykstančias į užsienį iš Lietuvos; rinko duomenis apie mokslinius-techninius, kultūrinius ir sportininkų mainus; kovojo su priešininko ardomąja veikla; bandė sutrukdyti pabėgti iš SSRS; ieškojo valstybinių nusikaltėlių; kovojo su kontrabanda ir spekuliacija valiuta.
3-iasis skyrius: vykdė kontržvalgybinę veiklą visuose transporto sektoriuose, svarbiausiuose pramonės objektuose ir mokslinio tyrimo įstaigose, civilinės gynybos štabuose; uostamiestyje sekė sovietinius ir užsienio jūreivius prekybos ir žuvies pramonės laivynų objektuose; kontroliavo valstybinių paslapčių apsaugą.

 

2-oji valdyba 1983–1991 m.

1-asis skyrius: vykdė kontržvalgybinę veiklą prieš JAV, Kanados, VFR, JK, Prancūzijos ir Izraelio tarnybas; sekė Lietuvoje gyvenančius užsienio šalių piliečius, pilietybės neturinčius asmenis ir reemigrantus.
2-asis skyrius: sekė visus užsienio turistus.
3-iasis skyrius: tikrino sovietinius piliečius, vykstančius į užsienį asmeniniais reikalais, ir juos sekė; ieškojo kontrabandininkų ir valstybinių nusikaltėlių.

 

Operatyviniai darbuotojai, sąrašas (.pdf, 166 KB)

 

Kontržvalgybos skyriaus vadovybė:

 1. Jonas Matulaitis, viršininkas (1960 03–1961 07)
 2. Juozas Obukauskas, viršininkas (1961 07–1967 01)
 3. Vytautas Glovackas, viršininkas (1964 05–1966 01)
 4. Antanas Naras, viršininkas (1967 01–1980 07)
 5. Alfonsas Rupšys, viršininkas (1980 07–1988 05)
 6. Anzelmas Armonas, viršininkas (1988 05–1990 11)
 7. Vytautas Vincas Neverauskas, viršininkas (1990 10–1991 05)
 8. Nikolajus Vukolovas, viršininko pavaduotojas (1960–1974)
 9. Valerjus Ginko, viršininko pavaduotojas (1967–1974) ir (1980–1985)
 10. Aleksandras Kardanovskij, viršininko pavaduotojas (1974–1980)
 11. Stasys Jankūnas, viršininko pavaduotojas (1977–1987)
 12. Gerasimas Kosakovskij, viršininko pavaduotojas (1985–1991)
 13. Karolis Petrikas, viršininko pavaduotojas (1990–1991)