Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Žvalgyba (1-asis skyrius)

Žvalgybinę veiklą vykdė LSSR KGB 1-asis skyrius. Jis buvo išskirtinis LSSR KGB padalinys, nes buvo tiesiogiai pavaldus sovietinio saugumo pirmininkui ir KGB teritoriniuose padaliniuose neturėjo darbuotojų. Be to, LSSR KGB žvalgybinę veiklą koordinavo ir kontroliavo pagal atskiras veiklos kryptis SSRS KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos (PGU) struktūriniai padaliniai. Išeiviją kuravo PGU 19-asis skyrius, politinę žvalgybą vykdė RT valdyba, užsienio kontržvalgybą – K valdyba, nelegalią žvalgybą – S valdyba, mokslinę-techninę žvalgybą – T valdyba.

Dėl komunistų partijos užsienio politikos tikslų ir jos ideologijos žvalgybinė veikla buvo labai politizuota. Šio politizavimo išraiška – aktyvus domėjimasis lietuvių išeivijos politine veikla (Lietuvos laisvinimo veikla). Iki aštuntojo dešimtmečio šio skyriaus veiklos prioritetas buvo lietuvių išeivijos politinės veiklos stebėsena. Buvo remtasi pirmiausia agentais stengiantis įsiskverbti į šias organizacijas, gauti informacijos, daryti įtaką jų veiklai ir silpninti išeivių organizacijas iš vidaus. Taikant propagandos, kompromitavimo, dezinformavimo metodus siekta diskredituoti jų veiklą, mažinti jų rėmėjų gretas ir skatinti bendradarbiavimą su sovietine Lietuva. Devintajame dešimtmetyje suintensyvėjus kariniam, technologiniam ir pramoniniam lenktyniavimui su JAV ypač aktualu tapo gauti strateginės informacijos ne tik iš agentų, bet ir kitomis viešomis bei slaptomis priemonėmis. Todėl mokslinė-techninė žvalgyba tapo svarbiausia veiklos sritimi. LSSR KGB 1-ajam skyriui pagal savo veiklos sritis padėdavo 2-oji kontržvalgybos tarnyba ir 5-oji tarnyba.

Žvalgybos skyrių sudarė 4 poskyriai:

1-asis – išeivija, nuo 1971 m. šią funkciją perėmė 2-asis skyrius;
2-asis – politinė žvalgyba, nuo 1971 m. – 1-asis skyrius;
3-asis – nelegalų paieška;
4-asis DR (veikiantysis rezervas) – mokslinė-techninė žvalgyba;
Įskaitos archyvų grupė.
 

Svarbiausios 1-ojo skyriaus funkcijos:

 • agentūrinis, operatyvinis ir propagandinis darbas, nukreiptas prieš išeivijos vykdomą Lietuvos laisvinimo veiklą;
 • politinė žvalgyba, t. y. strateginio pobūdžio (politinės, ekonominės, karinės, mokslinės-techninės) informacijos apie NATO bloko ar kitas Vakarų šalis rinkimas, šnipinėjimas įsiskverbiant į užsienio specialiąsias tarnybas ar svarbias tarptautines institucijas, įstaigas, įmones;
 • agentų verbavimas ir infiltravimas bei taikymas slaptų priemonių (nelegali žvalgyba), kurios turėtų palengvinti kitų užduočių vykdymą;
 • mokslinė-techninė žvalgyba. Agentų verbavimas ar infiltravimas į Vakarų valstybių svarbius pramonės, mokslo, komercinius, transporto sektoriaus objektus siekiant gauti sovietų žvalgybą dominančios informacijos.

 

Operatyviniai darbuotojai, sąrašas (.pdf, 79,6 KB)


Žvalgybos skyriaus vadovybė:

 1. Aleksejus Zeniakinas, viršininkas (1954 04–1971 06)
 2. Vytautas Karinauskas, viršininkas (1971 07–1991 10)
 3. Grigorijus Riabych, viršininko pavaduotojas (1954 04–1961 01)
 4. Ričardas Vaigauskas, viršininko pavaduotojas (1964 05–1966 10)
 5. Stasys Jankūnas, viršininko pavaduotojas (1970 01–1975 05)
 6. Antanas Naruševičius, viršininko pavaduotojas (1971 02–1979 03)
 7. Pavelas Dubrovinas, viršininko pavaduotojas (1971 12–1976 05)
 8. Robertas Skačkauskas, viršininko pavaduotojas (1980 08–1984 03)
 9. Vilius Kontrimas, viršininko pavaduotojas (1984 04–1987 06)
 10. Georgijus Černikovas, viršininko pavaduotojas (1987 06–1991 10)