Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Apie projektą

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), vykdydamas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. priimtą LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962) 2011 m. gegužės 12 d. pradeda skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu "Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje.

plačiau


 

Aktualijos

Nauja rubrika: Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai

Nauja rubrika: Sovietų kariuomenė Vilniaus krašte 1939–1940 m. (iki Lietuvos okupacijos)


 

Naujienos

2018-12-06
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-11-27
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-11-08
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-10-31
Įdėti nauji dokumentai į skyrių "Sovietų kariuomenė Vilniaus krašte 1939–1940 m. (iki Lietuvos okupacijos)".


2018-10-18
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-10-01
Įdėti nauji dokumentai į skyrių "Sovietų kariuomenė Lietuvoje 1944–1949 m.".


2018-09-24
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2018-09-24).


2018-09-13
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2018-09-13).


2018-08-30
Sukurta nauja rubrika Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai".


2018-08-20
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2018-08-20).


2018-08-01
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2018-08-01).


2018-07-11
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2018-07-11).


2018-06-04
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-05-22
Artėjant Sąjūdžio 30-ečiui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras savo internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbė KGB dokumentus apie Sąjūdį.

Visuomenei pateikiami sovietų saugumo dokumentai atspindi Sąjūdžio gimimą 1988 m. birželio 3 d. ir jo veiklą: keliamos tautinio atgimimo idėjos, istorijos baltosios dėmės, ekologijos, biurokratijos piktnaudžiavimo, lietuvių kalbos diskriminavimo ir kt. problemos, o galiausiai – ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tačiau svarbiausia – KGB dokumentai parodo jo požiūrį į šį politinį sambūrį bei Lietuvoje vykstančius procesus.

Pateikiami dokumentai atskleidžia, kad KGB centro padaliniai ir rajonų skyriai, pasitelkę agentus ir viešus duomenis, rinko medžiagą apie besikuriančias Sąjūdžio grupes ir jų veiklą (mitingai, susirinkimai, kalbos ir pan.), Sąjūdžio aktyvistus.


2018-04-19
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-04-05
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-03-09
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-02-26
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-02-06
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-01-31
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2018-01-08
Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (toliau žurnalas). Viešinti KGB dokumentus LGGRTC įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 metais priėmus LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962). Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (tik pagal Liustracijos įstatymo nuostatas neskelbiant prisipažinusių agentų, kurių žurnale yra 22), todėl be papildomo žurnale įrašytų asmenų veiklos tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės (kaip V. Sidzikausko, V. Sladkevičiaus ar kitais atvejais, kurių viso tyrimo metu nustatyta 37).

Daugiau


2018-01-05
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-12-22
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-12-21
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2017-12-15
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-12-11
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-12-07
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2017-11-24
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-11-22
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2017-11-08
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-11-07
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2017-10-25
Įdėti nauji dokumentai (įkėlimo data 2017-10-25).


2017-10-17
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt jau keleri metai viešinami bendrojo pobūdžio KGB veiklos dokumentai. Paskelbtų archyvinių dokumentų skaičius jau siekia 5500. Visgi svarbu atskleisti ir KGB pareigūnų, ir slaptųjų bendradarbių (agentų) veiklą. Išsamiausiai tai atspindi agentūriniai pranešimai. Tokių dokumentų Lietuvos ypatingajame archyve yra išlikę gana daug, jų viešinimas turėtų visuomenei leisti susidaryti tikslesnį KGB agentų veiklos vaizdą.

Daugiau


2017-10-17
Įdėti nauji dokumentai į "Agentų veiklą".


2017-10-10
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-09-22
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-09-08
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


2017-09-05
Įdėta nauja medžiaga į "Agentūros bylų registracijos žurnalą".


Naujienų archyvas