Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai

KGB buvo vienas iš svarbiausių okupacinio režimo atramų. Dokumentai liudija, kaip jis skverbėsi į įvairias valstybės gyvenimo sferas, vykdė nusikaltimus. Vis dėlto tai neatskleidžia visos vykdytos sovietinės valdžios represinės politikos visumos. Okupacinio režimo egzistavimą Lietuvoje ir visuomenės kontrolę užtikrino ir kitos svarbios sovietinės struktūros – komunistų partija, Raudonoji armija, VRM ir pan. Sovietinė represinė politika – tai ne tik fizinis teroras (žudynės, trėmimai, įkalinimas, represinių struktūrų ir armijos savivaliavimas), bet ir kiti prievartinio pobūdžio veiksmai įvairiose gyvenimo sferose, kaip antai švietimas, ekonomika, kultūra ir kt., prisidėjo prie visuomenės kontrolės, baimės ir beteisiškumo atmosferos Lietuvoje kūrimo.

Naujoje rubrikoje „Okupacinio režimo institucijų represiniai veiksmai“ skelbiami įvairių institucijų dokumentai apie jų vykdytus represinius ir prievartinius veiksmus. Dokumentų chronologinės ribos – 1944–1953 m. Ateityje planuojama plėsti dokumentų chronologines ribas. Pradedami viešinti dokumentai apie Raudonosios armijos veiksmus Lietuvoje 1944–1949 m.Toliau:

Sovietų kariuomenė Lietuvoje 1939–1949 m.