Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Prišmantas Vladas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 125 ap.- 126

Vardas, pavardė, tėvavardis: Prišmantas Vladas, s. Antano
Gimimo metai: 1895 m.
Registracijos data: 1961-01-10
Archyvinis bylos nr.: 1117
Registracinis bylos nr.: 1110
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 236
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žemaitis“
Bylos sudarymo metai: 1940 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žemaitis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1940 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirė
Archyvinis bylos nr.: 1117
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1895 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, lotynų, lenkų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Žemaitis“ suteiktos informacijos pagrindu buvo du kunigai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už antisovietinę veiklą. Agentas „Žemaitis“ buvo aktyviai naudojamas sudarant legendinį ryšių su lietuvių emigrantų Švedijoje veikėjais. Agentas „Žemaitis“ darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-