Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petravičius Aleksas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 126 ap.- 127

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petravičius Aleksas, s. Jono
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1961-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1126
Registracinis bylos nr.: 2507
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 79
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žvirblis“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žvirblis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neturėjo vertingos informacijos, pateko į avariją ir tapo neįgaliu
Archyvinis bylos nr.: 1126
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miškininkas
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Žvirblis“ patrauktas bendradarbiauti su KGB organais po to, kai buvo suimtas kaip ginkluotos buržuazinių nacionalistų gaujos (kurioje buvo 1950-1953 m.) narys. Agentas „Žvirblis“ naudotas operatyvinėse priemonėse skirtose likviduoti ginkluotų buržuazinių nacionalistų gaujų narius. Jis dalyvavo likviduojant 5 banditus. Jo suteiktų duomenų pagrindu buvo išaiškinti gaujų rėmėjai ir ryšininkai. Aktyvesnieji iš jų buvo suimti.
Papildoma informacija: Remiantis MGB iškelta baudžiamąja byla, Aleksas Petravičius buvo Vėtros būrio, veikusio Radviliškio apylinkėse, partizanas slapyvardžiu „Dudelis“. Partizanavo nuo 1950 metų. 1953 m. išduotas kito agento buvo suimtas miške. Tardymo metu išdavė kelis žinomus partizanus ir sutiko padėti juos nužudyti. Užverbuotas agentu. Remiantis agento kortele, padėjo nužudyti penkis partizanus. 1956 m. baudžiamoji byla prieš jį nutraukta.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33843/3,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1605, l. 98-99