Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mačiulis Alfonsas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 128 ap.- 129

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mačiulis Alfonsas, s. Antano
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1961-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1144
Registracinis bylos nr.: 16395
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 62
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žiedas“
Bylos sudarymo metai: 1959 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žiedas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1959 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1144
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Žiedas“ iki verbavimo, 1945 metais tris mėnesius buvo ginkluotoje buržuazinių nacionalistų gaujoje, o po to jų pavedimu platino antisovietinę literatūrą ir atsišaukimus su grasinančiu sovietiniam – partiniam aktyvui turiniu už ką 1953 metais buvo nuteistas 25 metams lageryje. Agento suteiktos informacijos dėka, pas sugrįžusį iš kalinimo Matusevičių buvo rastas ir konfiskuotas ginklas. Taip pat išaiškinti kiti asmenys nelegaliai laikę šaunamuosius ginklus. Agentas darbe užsirekomendavo teigiamai.
Papildoma informacija: Remiantis išlikusia baudžiamąja byla, Alfonsas Mačiulis, 1944 metais prisijungė prie partizanų, bet po kurio laiko pasitraukė, tačiau toliau palaikė ryšį, platino antisovietinę literatūrą. 1952-12-06 buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lageryje. Grįžo 1959 m. Tikėtina, kad buvo verbuotas kaip buvęs politinis kalinys, kad KGB galėtų stebėti grįžusiuosius iš įkalinimo vietų. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25953/3