Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tunkevičius Juozas, s. Mato

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 129 ap.- 130

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tunkevičius Juozas, s. Mato
Gimimo metai: 1906 m.
Registracijos data: 1961-04-12
Archyvinis bylos nr.: 1153
Registracinis bylos nr.: 8746
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 33
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Antanas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Utenos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Antanas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo tikslinga toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1153
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1906 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės pradinėje mokykloje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kalvis
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Antanas“ suteiktos informacijos pagrindu likviduoti keturi ginkluotų lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujų nariai. Baudžiamojon atsakomybėn patraukta nemažai banditų ryšininkų, taip užkertant kelią tolesnei kenkėjiškai jų veiklai. Agentas „Antanas“ darbe užsirekomendavo palankiai. Per savo brolį gyvenusį JAV, nustatė kelis į užsienį bėgusius nusikaltėlius.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-