Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Babrauskas Mečys, s. Jokūbo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Babrauskas Mečys, s. Jokūbo
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1961-06-11
Archyvinis bylos nr.: 1172
Registracinis bylos nr.: 865
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 89
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Eglė“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Eglė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kaip panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1172
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės gimnazijoje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: ekspeditorius
Kalbų mokėjimas: lietuvių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Eglė“ suteiktos informacijos pagrindu trys banditai 1946 m. balandį suimti ir nuteisti. 1949 m. balandį agentas infiltruotas į banditų gaują, vadovaujamą „Aitvaro“. 1949-09-21 padėjo šią gaują sunaikinti. Pats agentas likvidavo vieną banditą, dar trys banditai buvo likviduoti operacijos metu. Verbuojant agentą panaudota kompromituojanti jį medžiaga apie ryšius su lietuvių buržuazinių nacionalistų gaujomis. Agentas darbe užsirekomendavo teigiamai, dalyvavo sudėtingų čekistinių priemonių taikyme.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-