Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bulka Juozas, s. Vinco

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bulka Juozas, s. Vinco
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1961-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1177
Registracinis bylos nr.: 1085
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 234
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bimba“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bimba“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1177
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Bimba“ iki verbavimo buvo banditų vadas slapyvardžiu Klajūnas. Agentas buvo naudojamas kovojant su nacionalistiniu pogrindžiu. Padėjo sunaikinti ne vieną gaują. Dalyvavo likviduojant ar suimant banditus.

Papildoma informacija:

Remiantis MGB dokumentais, Juozas Bulka, agentas „Bimba“ nuo 1948 m. buvo partizanas, Vytauto apygardos štabo narys, slap. „Skrajūnas“. 1951 m. kovo mėn. pakliuvo į pasalą. Susišaudymo metu žuvo 6 su juo buvę kovotojai, o pats J. Bulka buvo suimtas. Spaudžiant buvo liepta parodyti jam žinomus bunkerius, kuriuos jis išdavė. Užverbuotas agentu – smogiku. Apsimetinėjo fiktyvaus (su MGB priežiūra sukurto) „Šiaurės – Pietų partizanų srities“ štabo nariu. „Bimba“ charakterizuotas kaip sugebantis, patyręs, sumanus, gerai besiorientuojantis, iniciatyvus ir disciplinuotas agentas. Jam dalyvaujant ar padedant buvo suimti ar nužudyti 46 partizanai.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 43-44, 60