Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kimšta Jonas Laurinovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 131 ap.- 132

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kimšta Jonas Laurinovič
Gimimo metai: 1911 m.
Registracijos data: 1961-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1179
Registracinis bylos nr.: 1879
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1/2
Lapų skaičius tome: 308/169
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jurginas“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Jurginas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1179
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1911 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Jurginas“ iki verbavimo užėmė įvairias vadovaujamas pareigas iki banditų apygardos vado pareigų. Agentas „Jurginas“ aktyviai naudotas naikinant buržuazines gaujas. Jo suteiktos informacijos pagrindu ir su jo pagalba likviduota ir suimta daugiau nei 30 banditų, išaiškinta antisovietinė pogrindinė organizacija. Buvo naudojamas kartu su agentu „Aušra“.
Papildoma informacija: Jonas Kimštas buvo baigęs Karo mokyklą ir iki 1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po okupacijos buvo internuotas į Raudonąją armiją, bet prasidėjus karui su Vokietija, dezertyravo. Nuo 1945 m. buvo partizanas, slap. „Aukštaitis“, „Žalgiris“, „Žigūnas“. Buvo LLKS prezidiumo narys. 1952 m. rugpjūčio 16 d. operacijos metu, panaudojus kitus suimtus partizanus, suimtas. Buvo užverbuotas ir išdavė partizanų slaptavietes. Jo suteiktos informacijos pagrindu bunkeriuose žuvo penki partizanai. Vėliau pagal sukurtą legendą prisistatė kaip fiktyvaus LLKS Šiaurės – Pietų srities štabo, 3-os sekcijos vadas. Taip buvo užmegztas ryšys su daug partizanų, kurie buvo kviečiami susitikti ir nužudomi arba suimami. Remiantis čekistų dokumentais, dalyvaujant „Jurginui“ nužudyta arba suimta 18 partizanų.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 50