Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tauteris Juozas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 132 ap.- 133

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tauteris Juozas, s. Jono
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1962-02-11
Archyvinis bylos nr.: 1187
Registracinis bylos nr.: 15588
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 93
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vladas“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Panevėžyje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vladas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1187
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: batsiuvys
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Vladas“ informacijos pagrindu ir jam dalyvaujant likviduota nemažai ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjų. Agentas buvo infiltruotas į gaują.
Papildoma informacija:

Remiantis sovietų saugumo operatyviniais dokumentais, agentas „Vladas“ vykdydamas saugumiečių užduotis bendravo su gyventojais ir apie pokalbius pranešdavo. Pranešė apie pokalbį su vienu Panevėžio Mašinų traktorių stoties darbininku, kuris turėjo ryšių su partizanais.

Šaltiniai:

LYA, f. K-18, ap. 1, b. 589, l. 41,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1111, l. 52,
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1112, l. 4