Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ellert Jan Janovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 135 ap.- 136

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ellert Jan Janovič
Gimimo metai: 1893 m.
Registracijos data: 1962-11-01
Registracinis bylos nr.: 14630
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 242
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Starik“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis Jan Ellert baudžiamąja byla, jis buvo artimas lenkų pogrindžiui. Turėjo nemažai ryšių su AK nariais, taip pat su Vilniaus dvasininkais, tarp kurių ir Vilniaus arkivyskupu Romualdu Jalbžikovskiu. 1946-12-16 Jan Ellert suimtas, tačiau 1947-11-27 paleistas, neradus kaltės įrodymų. Tikėtina, kad tuomet užverbuotas ir su užduotimi paleistas. Apie tikslias verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P2502