Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Račkauskas Bolius, s. Juliaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 135 ap.- 136

Vardas, pavardė, tėvavardis: Račkauskas Bolius, s. Juliaus
Gimimo metai: 1916 m.
Registracijos data: 1962-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1214
Registracinis bylos nr.: 6268
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 101
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kazys“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Telšių r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kazys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1962 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1214
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1916 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: santechnikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kazys“ aktyviai dalyvavo kovojant su nacionalistiniu pogrindžiu.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-