Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jasiūnas Jonas, s. Liudviko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 136 ap.- 137

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jasiūnas Jonas, s. Liudviko
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1962-12-30
Registracinis bylos nr.: 17395
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 136
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Dozorov“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-