Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kelmickas Pranas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 137 ap.- 138

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kelmickas Pranas, s. Antano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1963-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1231
Registracinis bylos nr.: 9494
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 154
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Pioneris“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Klaipėdoje

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Pioneris“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neturėjo operatyviai naudingų ryšių
Archyvinis bylos nr.: 1231
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 8 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Pioneris“ buvo naudojamas čekistinėse priemonėse skirtose užskirsti kelią kenkėjiškai buržuazinių nacionalistų veiklai. Jo suteiktos informacijos pagrindu 1949 m. buvo sunaikintas banditų gaujos štabas, nužudyti 6 banditai – teroristai, suimti 6 banditų ryšininkai. Jo darbo dėka 1945 m. nuteisti 2 banditai. Agentas „Pioneris“ buvo užverbuotas 1945-03-11 panaudojant prieš jį kompromituojančią medžiagą dėl to, kad buvo buržuazinių nacionalistų gaujos rėmėjas. Tarnaudamas sovietų armijoje aiškinosi tarnaujančiųjų ryšius su nacionalistais. Agentas „Pioneris“ dirbdamas su saugumo organais užsirekomendavo teigiamai. Darbe laikėsi konspiracijos, rodė gerą valią.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-