Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kukauskas Jonas, s. Nikodemo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 137 ap.- 138

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kukauskas Jonas, s. Nikodemo
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1963-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1233
Registracinis bylos nr.: 1029
Tomų kiekis: 3
Tomo numeris: 1 / 2 / 3
Lapų skaičius tome: 384 / 320 / 112
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Balandis“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Balandis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: : iššifruotas ryšium su jo publikavimu per spaudą ir radiją, skirtu demaskuoti antisovietines emigrantų organizacijas
Archyvinis bylos nr.: 1233
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: (nevedęs) vedęs (past. taip originale)
Išsilavinimas: (vidurinis) aukštasis (past. taip originale)
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: konstruktorių biuro inžinierius
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų
Trumpa informacija iš agento bylos: Iki verbavimo „Balandis“ nuo 1944 m. lapkričio iki 1945 m. balandžio buvo apmokytas vokiečių žvalgybininkų mokykloje. Mokyklos baigti nespėjo, nes fašistinė Vokietija buvo nugalėta. 1951-04-19 iš Vakarų Vokietijos į sovietų Lietuvą nelegaliai lėktuvu desantuotas „Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto“ („VLIK“) emisaras, amerikiečių žvalgybos šnipas „Gardenis“. Jis buvo desantuoti Kazlų Rūdos rajono teritorijoje, apie mėnesį slėpėsi tame rajone veikiančioje gaujoje. Iš amerikiečių gavo užduotį rinkti ir pranešinėti informaciją apie bendrą situaciją Lietuvoj, ypač apie lietuvių trėmimus, o taip pat karinės – žvalgybinės paskirties informaciją, apie oro uostų ir lėktuvų juose kiekį, radarų sistemas, kariuomenės judėjimą ir t.t. 1951-05-22 buvo sučiuptas ir perverbuotas pseudonimu „Balandis“. Jo vardu pradėtas radijo žaidimas, kurio dėka ilgą laiką pavyko dezinformuoti amerikiečių žvalgybą ir VLIK vadus. Jam padedant buvo likviduotas VLIK emisaras ir amerikiečių šnipas „Skirmantas“. 1957 – 1959 m. agentas buvo aktyviai naudotas priemonėse skirtose kompromituoti „VLIK“ ir išviešinti kenkėjiška imperialistų žvalgybos veikimą prieš Lietuvos SSR. Agento „Balandis“ darbas gali būti naudojamas mokymo tikslais.
Papildoma informacija: Remiantis Jono Kukausko baudžiamąja byla, jis 1943 m. gyvendamas Vilniuje, įstojo į organizaciją „Vieninga kova“. 1944 m. artėjant frontui pasitraukė į Vokietiją. Buvo užverbuotas į žvalgybos mokyklą, tačiau mokslų baigti nespėjo, nes pasibaigė karas. Apsigyveno Frankfurte prie Maino, kur užmezgė ryšį su Prancūzijos žvalgyba. Šios buvo deleguotas į žvalgybos mokyklą. Joje mokėsi svetima Jano Kaufmano pavarde. 1950 m. užmezgė ryšius su JAV žvalgyba, buvo pasiųstas mokytis į radistų – desantininkų mokyklą (taip ją vadino sovietų saugumiečiai), kurią baigęs 1951-04-19 buvo desantuotas į Lietuvą, Kazlų Rūdos apylinkes, turėjo slapyvardį „Gardenis“. Čia turėjo rinkti ir perduoti informaciją apie padėtį Lietuvoje, rinkti karinę – žvalgybinę informaciją. Po mėnesio sovietų saugumo buvo suimtas ir perverbuotas, slap. „Balandis“. Buvo naudotas radijo žaidimuose su vakarų žvalgybomis, taip pat išdavė kovos bičiulius iš kurių ir Juozą Lukšą – Skirmantą. Šis 1951 m. rugsėjį pasaloje buvo nužudytas. 1956-07-06 SSRS AT Prezidiumo nutarimu Jonas Kukauskas atleistas nuo bausmės.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41377/3