Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bitinienė Janina, d. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 140 ap.- 141

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bitinienė Janina, d. Jono
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1964-02-01
Archyvinis bylos nr.: 1256
Registracinis bylos nr.: 19733
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 100
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Šukytė“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Šukytė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: neįmanoma buvo toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1256
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: korektorė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Šukytė“ suteiktos informacijos pagrindu suimta daug gaujų ryšininkų ir rėmėjų. Agentė „Šukytė“ dirbo kartu su savo vyru agentu „Galinis“.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais, agentė „Šukytė“ gaudavo užduotis šnipinėti partizano Vlado Montvydo – Žemaičio ryšininkus ir rėmėjus. Per juos agentė ieškojo galimybių prieiti prie paties Montvydo. „Šukytė“ buvo įtraukta į ilgą ir sudėtingą agentūrinę operaciją, kurios tikslas buvo per Žemaičių apygardos ir Šatrijos rinktinės štabų rėmėjus susekti štabų vadovybę. „Šukytė“ buvo įdarbinta Gaulėnų kaimo mokykloje, ten pat ir apsigyveno. Ji turėjo šnipinėti kada, priešais mokyklą gyvenantis partizanų rėmėjas, išeis susitikti su partizanais ir pranešti apie tai saugumiečiams, kurie jau žinojo galimas susitikimų vietas, bet nežinojo laiko.
Šaltiniai:

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 133, l. 296,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 48, l. 28